Valné zhromaždenie 2022

Podľa článku IV., odseku (6) stanov SLOVENSKÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO ZVÄZU – KOMORY ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
z v o l á v a m
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční dňa 15. 6. 2022 o 1600 hod. v Bratislave po ukončení prvého dňa 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska.

konkrétne miesto a návrh programu budú včas oznámené v súlade so stanovami SEZ-KES.

Prezencia členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska,
účastníkov valného zhromaždenia, bude od 15:45 do 16:00 hod. Pri prezencii člen predloží preukaz
totožnosti.

Vážení členovia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov
Slovenska,
pozývam Vás na riadne Valné zhromaždenie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory
elektrotechnikov Slovenska, ktoré bude hodnotiť našu činnosť za obdobie roka 2019, 2020, 2021 a do konania VZ,
riešiť otázky dôležité pre ďalšiu činnosť a rozvoj nášho zväzu. Verím, že svojou účasťou a aktívnym
prístupom prispejete k zdarnému priebehu rokovania nášho valného zhromaždenia.
Účasť na valnom zhromaždení nie je podmienená účasťou na 52. konferencii SEZ-KES.

S pozdravom

Ing. Vladimír Vránsky
prezident