ZOSE - jún 2019

Získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

11. – 13. 6. 2019

Bratislava – zasadačka SEZ-KES

Školenie a skúšky odbornej spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z..

Bližšie informácie o ZOSE