ZOSE - október 2024

Získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

15. - 17. 10. 2024

ONLINE prednášky, skúšky prezenčne.

Školenie a skúšky odbornej spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z..

Bližšie informácie o ZOSE