Regionálna pobočka - Levice

B. Igor Papík
Bc. Igor PAPÍK
predseda regionálnej pobočky Levice
mobil: +421 903 800 336
e-mail: lv@sez-kes.sk

Pravidelné stretávky:
každá druhá streda v mesiaci (okrem letných prázdnin) o 18:00

Miesto stretávania:
Prezentačná miestnosť firmy INTERHOUSE EU s.r.o.
Mestský majer 1441/1
934 01 Levice

Podujatia regionálnej pobočky Export najbližších udalostí