46. konferencia

Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov – I. BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave 185,91 KB Aktuálne trendy v meraní a analýze kvality el. siete a ich využitie pri návrhu a nasadení aktívne riadených pasív. filtrov na znižovanie harmonických zložiek napätia v el. sieti – P. GARDIAN, Power Grid, s.r.o. 995,56 KB Kontroly elektrického zařízení strojů – L. KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. 656,86 KB Ochrana dátových a signálových inštalácií voči prepätiu – V. TICHÝ, SALTEK s.r.o. 843,17 KB Pomocné obvody v zmysle novej normy STN 33 2000-5-557 – D. GAŠPAROVSKÝ, PhD., STU FEI v Bratislave 405,73 KB Porovnání škod po zásahu bleskem – klasické hromosvody a aktívní hromosvody – E. PANTŮČEK, súdny znalec 247,84 KB Problematika ostrovních, poloostrovních a hybridních elektráren – M. KOLAŘÍK, Ostrovní elektrárny s.r.o. 2,03 MB Prvky prepäťových ochrán (SPD) na stĺpoch verejného nn distribučného rozvodu – R. HUNA, P. MACALÁK, K. JANEČEK, AOS L. Mikuláš 880,09 KB Riziká navrhovania a prevádzky verejného osvetlenia z hľadiska zaťaženia vetrom – P. KOLADA, Deltes s.r.o, J. POLERECKÝ, ELV PRODUKT a.s. 305,12 KB Slunce a teplá voda – M. KOLAŘÍK, Ostrovní elektrárny s.r.o. 1,64 MB Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility EMC vzhľadom na rastúce hrozby od nežiaducich elektromagnetických vplyvov – M. HOLLÝ, Roxtec CZ, s.r.o. 2,78 MB Životnosť bleskozvodov a nové trendy v systémoch uzemnenia. Od návrhu až k revízii – J. DAŇO, OBO Bettermann s.r.o. 1004,59 KB