Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62619 (36 4360): 2017 Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na lítiové akumulátorové články a batérie na použitie v priemyselných aplikáciách
STN EN 61427-1 (36 4365): 2013 Akumulátorové články a batérie pre obnoviteľnú akumuláciu energie. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Fotovoltická off-grid aplikácia
STN EN 61427-2 (36 4365): 2016 Akumulátorové články a batérie na akumuláciu energie z obnoviteľných zdrojov. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Aplikácie on-grid
STN EN 62485-3 (36 4380): 2015 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 3: Trakčné batérie
STN EN IEC 62485-1 (36 4380): 2019 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné informácie
STN EN IEC 62485-2 (36 4380): 2020 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie
STN EN IEC 62932-1 (36 4396): 2020 Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 1: Terminológia a všeobecné hľadiská
STN EN IEC 62932-2-2 (36 4396): 2020 Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 2-2: Bezpečnostné požiadavky
STN EN IEC 62933-5-2 (36 4400): 2020 Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 5-2: Bezpečnostné požiadavky na systémy EES integrované do siete. Elektrochemické systémy
STN EN 45510-2-3 (38 0210): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-3: Elektrické zariadenia. Stacionárne batérie a nabíjačky
STN 38 1140 (38 1140): 1992 Akumulátorové batérie v elektrárňach a elektrických staniciach