Všetky produkty

Členský príspevok na rok 2020
Od 20,00 €
Detail
Členská služba SEZ-KES - elektronický prístup k vybraným STN
43,00 €
Detail
autor: doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.
1. vydanie – marec 2020
Od 16,00 €
Detail
autor: Ing. Michal Sahuľ
1. vydanie - november 2019
Od 26,00 €
Detail
autori: Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD, Tibor Hanko
1. vydanie - jún 2016
Od 18,00 €
Detail
OBO Bettermann:  Systém vonkajšej ochrany pred bleskom – Montážne detaily typových riešení, vonkajšej ochrany pred bleskom, uzemnenia  a vyrovnania potenciálov. (2017)
Od 27,00 €
Detail
autori: Ing. František Gilian, Ing. Ján Dekánek
2. doplnené a upravené vydanie - júl 2016
Od 6,00 €
Detail
autori: Ing. Radoslav Vanek, Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD
1. vydanie - september 2006
Od 2,50 €
Detail
autor: Milan Kirschner - pripravujeme nové vydanie
2. doplnené a upravené vydanie - august 2016
Od 7,00 €
Detail
autor: Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD  - pripravujeme nové vydanie
6. doplnené a upravené vydanie - január 2018
Od 14,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 11. marca 2020, v Bratislave v zasadačke SEZ-KES, Radlinského 28.
Od 45,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 6. mája 2020, v Bratislave v zasadačke SEZ-KES, Radlinského 28.
Od 45,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 9. septembra 2020, v Bratislave v Kongresových a konferenčných priestoroch Hotela Družba, Botanická 25, v zasadačke č. 1.
Od 45,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 2. decembra 2020, v Bratislave v zasadačke SEZ-KES, Radlinského 28.
Od 45,00 €
Detail