Všetky produkty

SEZ-KES Vás pozýva na 53. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2022, v Košiciach v Aule MAXIMA, Technická univerzita Košice, Letná 5.
Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Od 50,00 €
Detail
SEZ-KES v spolupráci so SAPI Vás pozýva na monotematický seminár - Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi, 
ktorý sa uskutoční dňa 19. 10. 2022, v Košiciach v priestoroch hotela Congress hotel Centrum, Južná trieda 2A.
Od 95,00 €
Detail
SEZ-KES v spolupráci so SAPI Vás pozýva na monotematický seminár - Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi, 
ktorý sa uskutoční dňa 29. 11. 2022, v Banskej Bystrici v priestoroch hotela Dixon****, Švermova 32.
Od 95,00 €
Detail
SEZ-KES v spolupráci s TÜV SÜD Slovakia Vás pozýva na monotematický seminár - Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu - návrh, montáž, kontrola, 
ktorý sa uskutoční dňa 30. 11. 2022, v Banskej Bystrici v priestoroch SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6.
Od 95,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na školenie na získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý sa uskutoční dňa 11. - 13. októbra 2022.
Od 190,00 €
Detail
autor: kolektív autorov
1. vydanie - jún 2022
Od 6,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2022.
Od 50,00 €
Detail
Členský príspevok na rok 2022
Od 20,00 €
Detail
Členská služba SEZ-KES - elektronický prístup k vybraným STN
48,00 €
Detail
autor: Milan Kirschner
3. doplnené a upravené vydanie - august 2021
Od 17,50 €
Detail
autor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
7. doplnené a upravené vydanie - apríl 2021
Od 26,00 €
Detail
autor: Ing. František Gilian, Ing. Viliam Fusek
1. vydanie – marec 2021
Od 15,00 €
Detail
autor: doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.
1. vydanie – marec 2020
Od 16,00 €
Detail
autor: Ing. Michal Sahuľ
1. vydanie - november 2019
Od 26,00 €
Detail
autori: Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD, Tibor Hanko
1. vydanie - jún 2016
Od 13,00 €
Detail
OBO Bettermann:  Systém vonkajšej ochrany pred bleskom – Montážne detaily typových riešení, vonkajšej ochrany pred bleskom, uzemnenia  a vyrovnania potenciálov. (2017)
Od 27,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 23. novembra 2022.
Od 50,00 €
Detail
ZDARMA, za cenu poštovného
autor: kolektív autorov
rok vydania: 2021
na dotaz
Detail
autor: kolektív autorov
1. vydanie – r. 2021
15,00 €
Detail
autor: kolektív autorov
1. vydanie – r. 2020
15,00 €
Detail