Všetky produkty

SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 22. novembra 2019, v Trenčíne na Výstavisku Expo Center, a. s., Pavilón č. 1, na poschodí.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 21. novembra 2019, v Trenčíne na Výstavisku Expo Center, a. s., Pavilón č. 1, na poschodí.
 
Od 60,00 €
Detail
autor: Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD
6. doplnené a upravené vydanie - január 2018
Od 14,00 €
Detail
Členská služba SEZ-KES - elektronický prístup k vybraným STN
43,00 €
Detail
Členský príspevok na rok 2019
Od 20,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 4. decembra 2019, v Bratislave v zasadačke SEZ-KES, Radlinského 28.
Od 45,00 €
Detail
autori: Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD, Tibor Hanko
1. vydanie - jún 2016
Od 18,00 €
Detail
OBO Bettermann:  Systém vonkajšej ochrany pred bleskom – Montážne detaily typových riešení, vonkajšej ochrany pred bleskom, uzemnenia  a vyrovnania potenciálov. (2017)
Od 27,00 €
Detail
autor: Milan Kirschner
2. doplnené a upravené vydanie - august 2016
Od 7,00 €
Detail
autori: Ing. František Gilian, Ing. Ján Dekánek
2. doplnené a upravené vydanie - júl 2016
Od 6,00 €
Detail
autori: Ing. Radoslav Vanek, Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD
1. vydanie - september 2006
Od 2,50 €
Detail
autor: Doc. Ing. Ivan Bojna, PhD
1. vydanie - október 2007
Norma STN 33 2000-4-41:2007 o ktorej informuje táto publikácia je od 1. 2. 2018 čiastočne nahradená novým vydaním STN 33 2000-4-41:2018 (v angličtine). Súbežná platnosť je do 7. 7. 2020
Od 2,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2019, v Poprade v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3.
Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Od 55,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 20. novembra 2019, v Leviciach v Hoteli Astrum Laus, P. O. Hviezdoslava 5859/2A,
GPS: 48.220 °N 18.605 °E
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 17. apríla 2019, v Bratislave v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 30. mája 2019, v Banskej Bystrici v aule SPŠ J. Murgaša, J. M. Hurbana 6.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 29. mája 2019, v Prešove v Spojenej škole, Podjavorinskej 22.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na Monotematický seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií 
podľa novej STN 33 2000-6: 2018, ktorý sa uskutoční dňa 16. apríla 2019, v Bratislave v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25.
Od 60,00 €
Detail
SEZ-KES Vás pozýva na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. a 28. marca 2019, v Bratislave v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Družba, Botanická 25.
Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Od 40,00 €
Detail