Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 1310 (33 1310): 1989 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie
STN 33 2000-7-718 (33 2000): 2014 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti
STN 33 2130 (33 2130): 1983 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 33 2180 (33 2180): 1979 Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov
STN 33 2410 (33 2410): 1992 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v kinách
STN 33 2420 (33 2420): 1986 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v divadlách a iných objektoch na kultúrne účely
STN P ISO/TS 21274 (36 0073): 2022 Svetlo a osvetlenie. Uvádzanie osvetľovacích systémov v budovách do prevádzky
STN 73 5305 (73 5305): 1979 Administratívne budovy
STN 73 6058 (73 6058): 1987 Hromadné garáže. Základné ustanovenia
STN 73 6059 (73 6059): 1977 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia
STN EN 15288-1 (94 0403): 2019 Plavecké bazény pre verejnosť. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky pri navrhovaní
STN EN 15288-2 (94 0403): 2019 Plavecké bazény pre verejnosť. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky pri prevádzkovaní