Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN ISO 16739-1 (73 9001): 2020 Dátový formát Industry Foundation Classes (IFC) pre zdieľanie dát v stavebníctve a facility managemente. Časť 1: Dátová schéma (ISO 16739-1: 2018)
STN EN ISO 16757-1 (73 9002): 2019 Dátové štruktúry pre elektronické katalógy výrobkov pre služby v stavebníctve. Časť 1: Koncepcie, architektúra a model (ISO 16757-1: 2015)
STN EN ISO 29481-1 (73 9010): 2019 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 1: Metodika a formát (ISO 29481-1: 2016)
STN EN ISO 29481-2 (73 9010): 2019 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií. Časť 2: Rámec interakcie (ISO 29481-2: 2012)
STN EN ISO 19650-1 (73 9011): 2020 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 1: Pojmy a princípy (ISO 19650-1: 2018)
STN EN ISO 19650-2 (73 9011): 2020 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 2: Fáza dodania aktív (ISO 19650-2: 2018)
STN EN ISO 19650-3 (73 9011): 2020 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 3: Prevádzková fáza aktív (ISO 19650-3: 2020)
STN EN ISO 19650-5 (73 9011): 2022 Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 5: Bezpečnostný prístup k manažmentu informácií (ISO 19650-5: 2020)
STN EN ISO 23386 (73 9013): 2020 Informačné modelovanie stavieb a iné digitálne procesy používané v stavebníctve. Metodika pre popis, tvorbu a správu vlastností v prepojených slovníkoch (ISO 23386: 2020)
STN EN ISO 12006-2 (73 9015): 2020 Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 2: Rámec pre klasifikáciu (ISO 12006-2: 2015)
STN EN ISO 12006-3 (73 9015): 2022 Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 3: Rámec pre objektovo orientované informácie (ISO 12006-3: 2022)