Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN ISO 80000-10 (01 1301): 2022 Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2019)
STN EN ISO 80000-10 zrušená (01 1301): 2020 Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2019)
STN IEC 60231 (35 6601): 2000 Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov
STN IEC 60231A (35 6601): 2000 Dodatok k IEC 60231:1967. Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov
STN IEC 60231B (35 6601): 2000 Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov. Druhý dodatok: Princípy prístrojového vybavenia ľahkovodných varných výkonových reaktorov
STN IEC 60231D (35 6601): 2000 Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov. Štvrtý dodatok: Princípy prístrojového vybavenia tlakovodných reaktorov
STN EN 60880 (35 6615): 2010 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Softvérové aspekty pre systémy založené na počítačoch, realizujúce funkcie kategórie A
STN EN 60987 (35 6615): 2015 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Požiadavky na návrh hardvéru pre systémy založené na počítačoch
STN EN IEC 61500 (35 6615): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Prenos dát v systémoch realizujúcich funkcie kategórie A
STN EN IEC 62138 (35 6615): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Softvérové aspekty pre systémy založené na počítačoch, realizujúce funkcie kategórií B a C
STN EN IEC 62645 (35 6615): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadiace systémy a systémy elektrického napájania. Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť
STN EN IEC 62859 (35 6615): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy. Požiadavky na koordináciu bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti
STN IEC 60960 (35 6617): 2000 Funkčné kritériá návrhu systému oznamovania bezpečnostných parametrov pre jadrové elektrárne
STN EN 61839 (35 6618): 2015 Jadrové elektrárne. Navrhovanie dozorní. Analýza a priradenie funkcií
STN EN 62241 (35 6618): 2015 Jadrové elektrárne. Hlavná dozorňa. Poplachové funkcie a ich zobrazovanie
STN EN IEC 60964 (35 6618): 2020 Jadrové elektrárne. Dozorne. Navrhovanie
STN EN IEC 62646 (35 6618): 2020 Jadrové elektrárne. Dozorne. Postupy založené na počítačoch
STN EN IEC 60709 (35 6619): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadenie a elektrické napájacie systémy dôležité pre bezpečnosť. Oddeľovanie
STN EN IEC 61225 (35 6620): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadenie a elektrické napájacie systémy. Požiadavky na statické systémy na neprerušované napájanie jednosmerným a striedavým prúdom
STN EN IEC 62003 (35 6620): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadiace systémy a systémy elektrického napájania. Požiadavky na skúšanie elektromagnetickej kompatibility
STN EN IEC 62465 (35 6621): 2020 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Manažérstvo starnutia elektrických káblov
STN EN 61226 (40 2101): 2011 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Klasifikácia prístrojového vybavenia a riadiacich funkcií
STN EN 61513 (40 2101): 2013 Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Všeobecné požiadavky na systémy