Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50173-2 (36 7253): 2019 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory