Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62439-1 (18 4020): 2010 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 1: Všeobecné koncepty a metódy výpočtu
STN EN 62439-2 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 2: Protokol MRP (Media Redundancy Protocol)
STN EN 62439-4 (18 4020): 2010 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 4: Protokol CRP (Cross-network Redundancy Protocol)
STN EN 62439-6 (18 4020): 2010 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 6: Protokol DRP (Distributed Redundancy Protocol)
STN EN 62439-7 (18 4020): 2012 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 7: Protokol RRP (Ring-based Redundancy Protocol)
STN EN IEC 62439-2 (18 4020): 2022 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 2: Protokol MRP (Media Redundancy Protocol)
STN EN IEC 62439-3 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 3: Protokol PRP (Parallel Redundancy Protocol) a kruhová sieť s vysokou pohotovosťou (HSR)
STN EN IEC 62439-5 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 5: Protokol BRP (Beacon Redundancy Protocol)
STN EN 14908-1 (74 7306): 2014 Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 1: Vrstvový model
STN EN 14908-2 (74 7306): 2014 Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 2: Komunikácia pro
STN EN 14908-3 (74 7306): 2014 Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 3: Komunikácia pro
STN EN 14908-4 (74 7306): 2014 Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy. Časť 4: Komunikácia prostredn
STN EN 14908-5 (74 7306): 2009 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu
STN EN 14908-6 (74 7306): 2015 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov
STN EN 14908-7 (74 7306): 2020 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov