Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62386-101 (36 0597): 2015 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 101: Všeobecné požiadavky. Súčasti systému
STN EN 62386-102 (36 0597): 2015 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia
STN EN 62386-103 (36 0597): 2015 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 103: Všeobecné požiadavky. Riadiace zariadenia
STN EN 62386-202 (36 0597): 2010 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 202: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Samostatné núdzové osvetlenie (zariadenie typu 1)
STN EN 62386-206 (36 0597): 2010 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 206: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Prevod digitálneho signálu na jednosmerné napätie (zariadenie typu 5)
STN EN 62386-208 (36 0597): 2010 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 208: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Spínacia funkcia (zariadenie typu 7)
STN EN 62386-209 (36 0597): 2012 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 209: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Ovládanie farby (zariadenie typu 8)
STN EN 62386-210 (36 0597): 2012 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 210: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Radič (zariadenie typu 9)
STN EN 62386-301 (36 0597): 2018 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 301: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Tlačidlá
STN EN 62386-302 (36 0597): 2018 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 302: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Absolútne vstupné zariadenia
STN EN 62386-303 (36 0597): 2018 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 303: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač prítomnosti
STN EN 62386-304 (36 0597): 2018 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 304: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Snímač svetla
STN EN IEC 62386-104 (36 0597): 2020 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 104: Všeobecné požiadavky. Bezdrôtové a alternatívne káblom prepojené súčasti systému
STN EN IEC 62386-105 (36 0597): 2020 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 105: Osobitné požiadavky na ovládacie a riadiace zariadenia. Prenos firmvéru
STN EN IEC 62386-216 (36 0597): 2019 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 216: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Referencovanie záťaže (zariadenie typu 15)
STN EN IEC 62386-218 (36 0597): 2019 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 218: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Výber krivky stmievania (zariadenie typu 17)
STN EN IEC 62386-221 (36 0597): 2019 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 221: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Riadenie záťaže (zariadenie typu 20)
STN EN IEC 62386-332 (36 0597): 2018 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 332: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Spätná väzba
STN EN IEC 62386-333 (36 0597): 2019 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 333: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia. Manuálne nastavenie (zariadenie typu 33)