Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50131-1 (33 4591): 2007 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém
STN EN 50131-10 (33 4591): 2015 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 10: Špecifické požiadavky na použitie prijímača/vysielača chránených priestorov (SPT)
STN EN 50131-13 (33 4591): 2020 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 13: Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadenia
STN EN 50131-2-10 (33 4591): 2019 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-10: Detektory narušenia. Kontakty stavu zopnutia (magnetické)
STN EN 50131-2-2 (33 4591): 2022 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Požiadavky na pasívne infračervené detektory
STN EN 50131-2-2 (33 4591): 2018 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory
STN EN 50131-2-3 (33 4591): 2022 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory
STN EN 50131-2-3 (33 4591): 2009 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory
STN EN 50131-2-4 (33 4591): 2020 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory
STN EN 50131-2-6 (33 4591): 2009 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)
STN EN 50131-2-7-1 (33 4591): 2013 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)
STN EN 50131-2-7-2 (33 4591): 2013 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)
STN EN 50131-2-7-3 (33 4591): 2013 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)
STN EN 50131-2-8 (33 4591): 2017 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-8: Detektory narušenia. Detektory otrasov
STN EN 50131-3 (33 4591): 2010 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 3: Ústredne
STN EN 50131-4 (33 4591): 2019 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia
STN EN 50131-5-3 (33 4591): 2017 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu
STN EN 50131-6 (33 4591): 2018 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje
STN P CLC/TS 50131-11 (33 4591): 2012 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 11: Tiesňové hlásiče
STN P CLC/TS 50131-12 (33 4591): 2017 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 12: Metódy a požiadavky na nastavenie a uvedenie do pôvodného stavu poplachových zabezpečovacích systémov (IAS)
STN P CLC/TS 50131-2-11 (33 4591): 2017 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-11: Detektory narušenia. ALDDR
STN P CLC/TS 50131-2-9 (33 4591): 2017 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-9: Detektory narušenia. Aktívne infračervené detektory
STN P CLC/TS 50131-5-1 (33 4591): 2021 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Prepojenia. Časť 5-1: Požiadavky na vodičové prepojenie I&HAS zariadení umiestnených v chránených priestoroch
STN P CLC/TS 50131-5-4 (33 4591): 2012 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-4: Skúšanie kompatibility systému pre zariadenia EZS/TPS umiestnené v chránených priestoroch
STN P CLC/TS 50131-7 (33 4591): 2010 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 7: Pokyny na používanie
STN P CLC/TS 50131-9 (33 4591): 2015 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 9: Overenie poplachu. Metódy a zásady