Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50381 (33 0372): 2005 Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho
STN EN 50398-1 (33 4597): 2018 Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky