Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN P ENV 50230 (31 9850): 2001 Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Riadiace a regulačné systémy. Všeobecné požiadavky
STN P ENV 50235 (31 9855): 2001 Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Návestné znaky. Špecifikácie zariadenia a skúšok
STN EN 50490 (36 0065): 2009 Elektrické inštalácie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Technické požiadavky na letiskové systémy riadenia a monitorovania pozemného osvetlenia. Jednotky na selektívne spínanie a mon
STN EN 50512 (36 0065): 2009 Elektrické inštalácie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Zdokonalený vizuálny parkovací navádzací systém (A-VDGS)
STN EN 61822 (36 0065): 2009 Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Regulátory konštantného prúdu
STN EN 61821 (36 0066): 2012 Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Údržba sériových obvodov s konštantným prúdom leteckých pozemných návestí
STN EN 62870 (36 0067): 2016 Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Bezpečnostné sekundárne obvody v sériových obvodoch. Všeobecné bezpečnostné požiadavky
STN EN IEC 61820-1 (36 0068): 2019 Elektrické inštalácie pre letecké navigačné pozemné osvetlenie letísk. Časť 1: Základné princípy
STN EN IEC 63067 (36 0069): 2021 Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Spájacie zariadenia. Základné požiadavky a skúšky