Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN ISO 7010 (01 8012): 2020 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2019, opravená verzia 2020-06)
STN 33 2000-5-56 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov
STN 33 2410 (33 2410): 1992 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v kinách
STN 33 2420 (33 2420): 1986 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v divadlách a iných objektoch na kultúrne účely
STN EN 1838 (36 0075): 2014 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie
STN EN 62034 (36 0076): 2012 Automatické skúšobné systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií
STN EN 16276 (36 0077): 2013 Evakuačné osvetlenie v cestných tuneloch
STN EN 13032-3 (36 0401): 2022 Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 3: Vyhodnotenie údajov pre núdzové osvetlenie pracovných miest
STN EN 61347-2-7 (36 0511): 2012 Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia napájané batériovým zdrojom na núdzové osvetlenie (samostatné)
STN EN 62386-202 (36 0597): 2010 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 202: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Samostatné núdzové osvetlenie (zariadenie typu 1)
STN EN IEC 62386-220 (36 0597): 2019 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 220: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Centrálne napájaná núdzová prevádzka (zariadenie typu 19)
STN EN 60598-2-22 (36 0600): 2016 Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie
STN EN 50171 (36 0630): 2003 Centrálne napájacie systémy
STN EN 50171 (36 0630): 2022 Centrálne bezpečnostné napájacie systémy
STN EN 50172 (36 0640): 2005 Sústavy núdzového únikového osvetlenia