Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 81-20 (27 4003): 2021 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb
STN 36 0050 (36 0050): 1983 Osvetľovanie hlbinných baní
STN EN 12193 (36 0071): 2019 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk
STN P ISO/CIE TS 22012 (36 0072): 2022 Svetlo a osvetlenie. Stanovenie udržiavacieho činiteľa. Spôsob určenia
STN EN 12464-1 (36 0074): 2023 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská
STN 36 0452 (36 0452): 1986 Umelé osvetlenie obytných budov
STN EN 62386-101 (36 0597): 2015 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 101: Všeobecné požiadavky. Súčasti systému
STN EN 62386-102 (36 0597): 2015 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia
STN EN 62386-103 (36 0597): 2015 Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 103: Všeobecné požiadavky. Riadiace zariadenia
STN EN ISO 9680 (36 0908): 2022 Stomatológia. Operačné osvetlenie (ISO 9680: 2021)
STN EN 60601-2-41 (36 4800): 2010 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel
STN EN IEC 60601-2-41 (36 4800): 2022 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel
STN EN 1837 (83 3400): 2021 Bezpečnosť strojov. Integrované osvetlenie strojov
STN EN 1729-1 (91 0846): 2017 Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 1: Funkčné rozmery