Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60059 (33 0125): 2002 Normalizované hodnoty prúdov IEC
STN 33 3210 (33 3210): 1986 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia
STN 33 3220 (33 3220): 1986 Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice
STN 33 3265 (33 3265): 1988 Elektrotechnické predpisy. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny
STN 33 3270 (33 3270): 1992 Elektrotechnické predpisy. Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia vo výrobniach a rozvode elektrickej energie a tepla
STN EN 61850-3 (33 4850): 2015 Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 3: Všeobecné požiadavky
STN EN 62271-3 (35 4220): 2015 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Digitálne rozhrania založené na IEC 61850
STN EN 61557-1 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-2 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-3 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-4 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-5 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-7 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-9 (35 6230): 2017 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov oc
STN EN 61477 (35 9733): 2010 Práce pod napätím. Minimálne požiadavky na používanie náradia, pomôcok a zariadení
STN 35 9750 (35 9750): 1975 Zámky, uzávery a kľúče pre elektrické rozvodné zariadenia
STN 35 9754 (35 9754): 1975 Uzávery a kľúče pre zaisťovanie hlavných domových skríň, rozpojovacích istiacich skríň a rozvodných zariadení nn umiestnených vo vonkajšom prostredí
STN 35 9756 (35 9756): 1975 Uzávery a kľúče pre rozvodnice a elektrorozvodné jadrá
STN EN 12843 (72 3008): 2005 Betónové prefabrikáty. Stožiare