Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 2000-5-557 (33 2000): 2017 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody
STN EN 62271-200 (35 4220): 2012 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s kovovým krytom na striedavý prúd a na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane
STN EN 62271-201 (35 4220): 2015 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 201: Rozvádzače s krytom z tuhej izolácie na menovité striedavé napätia nad 1 kV až do 52 kV vrátane
STN EN 62271-203 (35 4220): 2012 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 203: Plynom izolované rozvádzače s kovovými krytmi na menovité napätia nad 52 kV
STN EN IEC 62271-214 (35 4220): 2020 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 214: Klasifikácia vnútorného oblúka spínacích a riadiacich zariadení v kovovom kryte inštalovaných na stĺpe a určených na menovité napätia nad 1 kV
STN P CLC/TS 62271-304 (35 4220): 2009 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Ćasť 304: Návrh tried vnútorných krytých spínacích a riadiacich zariadení s menovitým napätím nad 1 kV a až do 52 kV vrátane používaných v prísnych klima
STN EN 50089+A1 (35 7175): 2002 Priečky z liatych živíc vysokonapäťových kovových uzavretých rozvádzačov izolovaných plynom
STN EN 50187 (35 7183): 2002 Plynom izolované oddelenia rozvádzačov na striedavý prúd pre menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane