Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 0360 (33 0360): 1989 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch
STN 33 2000-4-43 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
STN 33 2000-4-442 (33 2000): 2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-442: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana elektrických inštalácií nízkeho napätia pred dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napäti
STN 33 2000-4-444 (33 2000): 2011 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením
STN 33 2000-5-54 (33 2000): 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN EN 50522 (33 3201): 2011 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV
STN EN 62305-3 (34 1390): 2012 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
STN EN 60947-7-2 (35 4101): 2010 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-2: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre ochranné medené vodiče
STN EN 61557-4 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-5 (35 6230): 2007 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 62561-5 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača a priechodky uzemňovačov
STN EN IEC 62561-2 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače
STN EN IEC 62561-7 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie
STN EN 50310 (36 9072): 2017 Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách
STN EN 10088-1 (42 0927): 2015 Nehrdzavejúce ocele. Časť 1: Zoznam nehrdzavejúcich ocelí