Fáza - noviny SEZ-KES

Vydavaťeľ: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 28
811 07 Bratislava
+421 905 741 944
ww.sez-kes.sk

Elektronické noviny SEZ-KES
občasník - vychádza štrvťročne
ISSN 2989-3542

Kontakt na redakciu:
Bc. Igor Papík, šéfredaktor
+421 903 800 336, faza@sez-kes.sk
 
 
Redaktori:    
Ing. František Paluška Ing. Michal Sahuľ Tibor Hanko

Na stiahnutie