Aktuality

Aktualita
Dátum publikovania: 10.12.2018
Plán podujatí SEZ-KES na rok 2019
Plán školení, seminárov a konferencii SEZ-KES na rok 2019
Aktualita
Dátum publikovania: 09.12.2018
STN 33 2000-6 – požiadavky článku 6.4.4.4
Medzi elektrotechnickou verejnosťou vznikajú otázky akým spôsobom zabezpečiť plnenie požiadaviek článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018...
Aktualita
Dátum publikovania: 07.12.2018
Ochrana pred bleskom - stanovisko NIP
Používanie systému ochrany pred bleskom na ochranu objektov. Aktívne? Pasívne?
Aktualita
Dátum publikovania: 07.12.2018
Požiadavky na vzdelanie revízneho technika
Požiadavky na vzdelanie pre získanie osvedčenia revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
Aktualita
Dátum publikovania: 05.12.2018
Ponuka seminárov
Ponúkame vám možnosť odborných seminárov, ktoré môže na základe dohody zabezpečiť SEZ – KES pre záujemcov (ucelené kolektívy z firem a pod.):
Aktualita
Dátum publikovania: 04.12.2018
Kvalifikácia osoby zodpovednej za elektrickú inštaláciu
Kvalifikačné požiadavky na osobu zodpovednú za elektrickú inštaláciu
Aktualita
Dátum publikovania: 04.12.2018
Uvádzanie evidenčného čísla revízneho technika v správach o OPaOS
Stanovisko NIP k uvádzaniu evidenčného čísla osvedčenia revízneho technika v správe o OPaOS.
Aktualita
Dátum publikovania: 04.12.2018
Zdravotná spôsobilosť na prácu - platnosť osvedčení
Zdravotná spôsobilosť na prácu pre účely platnosti osvedčení – §21 až 24 (vyhl. č. 508/2009 Z.z. resp. 718/2002Z.z., resp. 74/1996 Z.z.)
1 2 3